AnaSayfa
 KAMU YÖNETİMİ

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecini, yapısal anlamda ise devletin örgütsel şeklini ifade eder. Kamu yönetimi bölümü, öğrencilerin yerel ve küresel düzeyde gerçekleşen, siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrayabilmesini, modern yönetim anlayışına uygun biçimde, gerekli bilgi birikimine sahip ve bu bilgiler ışığında kamu/özel sektör bünyesinde görev alacak yöneticilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü,  kaymakam, müfettiş, yönetici, uzman ve ilgili alanlarda görev almak isteyen öğrencilere, yönetim, siyaset, hukuk, kentleşme ve çevre bilimleri alanlarında bilgiler vermektedir. Bölüm ayrıca, kamu ve özel sektörünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı organlarında, politika alanlarında ve bankalarda görev alacak olan mezunlarına, kamu yöneticisi formasyonu sağlamakta, aldıkları eğitim neticesinde, alandaki sorunları kavrama ve çözme noktasında çok yönlü düşünme ve beraberinde doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

 


Kamu Yönetimi Bölümü kapsamında Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Hukuk Bilimleri anabilim dalları yer almaktadır. 

 

 

 

Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı