Bölüm Başkanının Mesajı
 

İktisat, sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanabilmesi için hangi malların ne kadar üretileceği, üretimin hangi kaynaklar kullanılarak yapılacağı ve üretilen malların bölüşümünün nasıl olacağı sorularına cevap arayan bir bilim dalıdır. Ayrıca işsizlik, enflasyon ve büyüme gibi konular da iktisadın inceleme alanına girmektedir.

 

Bölüm olarak en önemli amacımız, öğrencilerimize sağlam bir teorik altyapı vererek ekonomik olayları ve sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır.

 

İktisat bölümü mezunları T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Borsa İstanbul, bankalar, finans kuruluşları, denetim kurumları ve özel firmaların pazarlama ve satış departmanlarında geniş istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrencilerimiz üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak da çalışabilmektedirler.

 

Genç ve dinamik eğitim kadromuz ile Bayburt Üniversitesi İktisat Bölümü ülkemizde ve dünyada saygın eğitim kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir.

 

Yrd. Doç. Dr. Şaduman YILDIZ

 İktisat Bölüm Başkanı

Tekil Ziyaret : 478
Toplam Ziyaret : 1032