Bölüm Başkanının Mesajı
 

Küresel ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeler İşletme eğitimine özel bir önem kazandırmıştır. İş hayatı ile birlikte iş hayatının gerçeklerini güçlü bir teorik alt yapının üzerine inşa etme esasına dayalı olan işletme eğitimi yapısı itibariyle Bayburt Üniversitesi mezunlarına pozitif avantaj sunmayı hedeflemektedir. Bu noktada Bayburt Üniversitesi gelecekte yetiştirmek istediği yöneticilere değişime ayak uydurma ve değişimi yönetebilme becerileri kazandırmayı amaç edinmiştir.

 

Akademik program bahsi geçen nitelikleri çok daha ileri düzeye taşıyabilmek için yeniden gözden geçirilerek şekillendirilmiştir. İşletme bölümünde akademik hayatına devam etmek isteyen öğrencilerimizin de seçebileceği uzmanlık alanları:

 

Muhasebe ve Finansman

Sayısal Yöntemler

Ticaret Hukuku

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yönetim ve Organizasyon

 

İşletme bölümü evrensel olma özelliği hasebiyle çok geniş bir istihdam alanına sahiptir. Mezunlarımız kamu ve özel sektörün birçok alanında ve her kademesinde görev alabilmektedir. Üniversitemiz ve bölümümüz ‘öğrenmeyi öğretme’ ilkesi ile ülkemizde ve dünyada önemli yerlere gelmeyi hedeflemektedir.                                                                                                                            

                                                             Yrd. Doç. Dr. Hakan PABUÇCU  

                                                                    İşletme Bölüm Başkanı

Tekil Ziyaret : 525
Toplam Ziyaret : 1267