Bölüm Hakkında
 

İktisat eğitiminin amacı ülke genelinde sosyal bilimler alanında yetişmiş, hem kamu hem de özel sektörde artan eleman ihtiyacının karşılanmasıdır.

     Derslerin geniş bir yelpazede sunulacağı lisans programında, öğrencilerin güçlü bir ekonomi bilgisi ile donatılmaları ve kendilerine ekonomik sorunları algılama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması ile birlikte Türkiye ekonomisinin kamu ve özel sektörlerinde uygulayıcı ve araştırmacı olarak çalışmayı planlayan kaliteli iktisatçıların yetiştirilmesi iktisat bölümünün temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bölüm, kuramsal öğretimin yanı sıra öğrencilerin eğitimlerine yönelik yoğun sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, sentez yapan kişilerin yetiştirilmesine çaba harcamayı hedefler. Bunlara ilaveten, etkileşimci bir yaklaşımla yerel ve ülke genelinde iş dünyasının ve toplumun ihtiyaçlarına karşılık verecek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlamaktır.


     İktisat öğrenimi gençlere ekonominin işleyişi, ekonomik olayların ayrıntıları ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır. Bu bağlamda, bölüm mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü Kamu ve Özel sektörde iş bulma olanağına sahiptirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlarımız için ( KPSS A Grubu sınavına girme koşuluyla) Muhtelif Bakanlıkların bünyesindeki Uzmanlıklar, Uzman Yardımcılıkları, Kaymakamlık, Denetmenlikler, Kontrolörlükler, Bakanlık Müfettişliği ve İdari Yargı Hakimliği mesleklerine giriş mümkün olmakla beraber tercihini özel sektörden yana kullanacak olan mezunlarımız ise Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Mali Müşavirlik, Bankacılık, Turizm, Danışmanlık Kuruluşları, Denetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Dış Ticaret Şirketleri, Ulaştırma Şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. 

     Ayrıca Bölüm mezunları Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi özlük hakları oldukça iyi kurumlarda da üst kademe pozisyonlarda istihdam edilebilirler.

Tekil Ziyaret : 601
Toplam Ziyaret : 1170