Bölüm Hakkında
 
Bölüm Hakkında
İşletmecilik, bir ülkenin ekonomik sisteminde temel rol oynayan işletme organizasyonlarının küresel çevre koşulları da dikkate alınarak, etkinlikle yönetilebilmeleri için gerekli olguları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda İşletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. Öğrencilere organizasyon, yönetim ve değerlendirme yeteneği kazandırarak ayrıca günümüzün ve geleceğin değişen koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve problemleri çözecek mükemmelliği arayan lider yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
İşletme Bölümünün temel öğretim felsefesi; değişen işletmecilik anlayışının gereksinimleri ile uyumlu, küresel bakış açısını vurgulayan, nitelikli bilgiyi çağdaş ve gelişmiş bir eğitim-öğretim ortamında öğrencilerimize aktarabilmektir. İşletme Bölümü hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir role sahiptir.
 
Mezunlarımızın Tercih edebilecekleri Çalışma Alanları
İşletmecilik öğrenimi gençlere işletmelerin işleyişi, işlevlerinin ayrıntıları ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır. Bu bağlamda, Bölüm mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü Kamu ve Özel sektörde iş bulma olanağına sahiptirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlarımız için ( KPSS A Grubu sınavına girme koşuluyla) Muhtelif Bakanlıkların bünyesindeki Uzmanlıklar, Uzman Yardımcılıkları, Kaymakamlık, Denetmenlikler, Kontrolörlükler, Bakanlık Müfettişliği ve İdari Yargı Hakimliği mesleklerine giriş mümkün olmakla beraber tercihini özel sektörden yana kullanacak olan mezunlarımız ise Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Mali Müşavirlik, Bankacılık, Turizm, Danışmanlık Kuruluşları, Denetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Dış Ticaret Şirketleri, Ulaştırma Şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Ayrıca Bölüm mezunları Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları vb kurumlarda da üst kademe pozisyonlarda görev yapabilirler

 

Tekil Ziyaret : 661
Toplam Ziyaret : 1288