Genel Bilgiler
 

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008 de kurulmuş olup ilk olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır. Bünyesinde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümleri bulunmaktadır.
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. 
İktisat, İşletme Bölümlerinde 1. 2. 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam edilmektedir.
 
Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı
(Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Dâhil Toplam Öğrenci Sayıları)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 1457öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 
Tablo 1:
Bölümler
   Öğrenci Sayısı
İktisat Bölümü
942
İşletme Bölümü
858
      
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
1800
 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bünyesinde 13 (Onüç)  öğretim üyesi,  3 (üç) öğretim görevlisi 32 (Otuziki)  araştırma görevlisi ( 19’ı ÖYP) üzere 48 (Kırksekiz) akademisyen bulunmaktadır.
 
Tablo 2 :
Akademik Unvanı
Sayı
Toplam
Prof. Dr.
1
1
Doç. Dr.
2
2
Yrd. Doç. Dr.
10
10
Arş. Gör.
13

32
Arş. Gör. (ÖYP)
19
Öğrt. Gör.
3
3
Okutman
-
-
Toplam
48
 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Personel Sayısı:
Fakültemizde 12(Oniki) idari personel istihdam edilmektedir.
Ayrıca Kısmi zamanlı olarak 6 (Beş) öğrenci çalıştırılmaktadır.
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fiziki İmkânları
Merkez Dede Korkut Kampusü içerisinde bulunan Fakültemiz 6076 m2 fiziki alana sahip olup bünyesinde;
120 kişilik  Bilgisayar Laboratuarı,(60+60)
149 kişilik çok amaçlı salon
97 Kişilik Amfi
1041 Kişilik 10 Derslik, (85metrekare)
Tüm derslik ve laboratuarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Tekil Ziyaret : 1500
Toplam Ziyaret : 6903