Misyon ve Vizyon
 

VİZYONUMUZ            

Bayburt üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni evrensel değerleri temel alan, çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını değiştiren, tercih edilebilir bir fakülte haline gelmektir.    

MİSYONUMUZ    

Uluslararası düzeyde bilim üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici ve insan haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bireyler yetiştirmektir. 

Tekil Ziyaret : 1089
Toplam Ziyaret : 5708